Industrieel Productontwerper bij Groendijk Design BV

Industrial Product Designer at Groendijk Design BV

Vacature Industrieel Productontwerper

 

Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging bij een ontwerpbureau ? Groendijk Design zoekt als aanvulling op ons team een allround industrieel productontwerper!

 

Wie zoeken wij?

Ben jij creatief en sta jij open om je te ontwikkelen in een inspirerende omgeving? Heb je affiniteit met de technische en mobiliteitssector in een Business to Business omgeving? Kun jij je nieuwe collega’s ondersteunen, werk uit handen nemen en bovenal inspireren? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

We zoeken een creatieve allround productontwerper die het ontwerpproces goed beheerst. De nadruk ligt op het beginstadium van het proces en minder op de engineering van producten. Je bent verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van diverse ontwerptaken binnen het ontwerpteam. Belangrijk zijn daarom goede schetskwaliteiten, beheersing van de gebruikelijke Adobe CS programma’s om presentaties te maken en affiniteit/ervaring met 3D CAD tekenen, bij voorkeur Rhinoceros. Een afgeronde ontwerpopleiding op MBO/HBO met werkervaring is een pré, maar zeker geen vereiste.

 

Wat bieden wij?

Bij Groendijk Design krijg jij de mogelijkheid je verder te ontwikkelen en je ontwerpvaardigheden verder uit te diepen in een klein ervaren team. Er ligt een tijdelijk contract voor 32-34 uur met de mogelijkheid op een vast dienstverband voor jou klaar. Je salaris is marktconform, afhankelijk van ervaring, vaardigheden en opleiding.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een breed georiënteerd ontwerpbureau met meer dan 25 jaar ervaring in de product, mobiliteit- en machine industrie. We stellen ons ten doel slimme producten te ontwerpen, die door hun toegevoegde waarde leiden tot een groter markt aandeel en een sterkere positie van onze opdrachtgevers. Bij de door Groendijk Design ontwikkelde producten wordt de technologie toepasbaar gemaakt met nadruk op gebruikersvriendelijkheid. Hierbij weerspiegelt design de visie op vernieuwing. Door een klein team kunnen we flexibiliteit garanderen.

 

Groendijk Design – Create, Upgrade, Accelerate www.groendijkdesign.com

 

Interesse?

Reageer dan per mail via: team@groendijkdesign.com Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ivo Sassen (T: 040-2466100). Om een goede keuze te kunnen maken ontvangen wij graag een motivatiebrief, cv en portfolio.

Industrieel Productontwerper bij Groendijk Design BV

Industrial Product Designer at Groendijk Design BV

Vacancy Industrial Product designer

 

Are you looking for a fun new challenge at a design agency? Groendijk Design is looking for an all-round industrial product designer to complement our team!

 

Who are we looking for?

Are you creative and are you looking to develop yourself in an inspiring environment? Do you have an affinity with the technical and mobility sector in a Business to Business environment? Can you support your new colleagues? Work with them and above all inspire? Then we are looking for you!

 

We are looking for a creative all-round product designer who manages the design process well. The emphasis is on the initial stage of the design process and less on the engineering of products. You are responsible for the proper execution of various design tasks within the design team. Important are good sketching skills, control of the usual Adobe CS programs to make presentations and affinity / experience with 3D CAD drawing, preferably Rhinoceros. A completed design training at MBO / HBO with work experience is an advantage, but certainly not a requirement.

 

What do we offer?

At Groendijk Design you get the opportunity to further develop and further explore your design skills in a small experienced team. There is a temporary contract for 32-34 hours with the possibility of a permanent contract waiting for you. Your salary is in line with the market, depending on experience, skills and education.

 

Who are we?

We are a broadly oriented design agency with more than 25 years of experience in the product, mobility and machine industry. We aim to design smart products that, through their added value, lead to a larger market share and a stronger position for our clients. With the products developed by Groendijk Design, technology’s are made applicable made applicable with emphasis on user-friendliness. Here Design reflects our vision on innovation. We can guarantee flexibility through a small team.

 

Groendijk Design – Create, Upgrade, Accelerate www.groendijkdesign.com

 

Interested?

Please respond by email via: team@groendijkdesign.com For more information about the vacancy please contact Ivo Sassen (T: 040-2466100). To be able to make a good choice, we would like to receive a motivation letter, CV and portfolio.

 

 

 

Vacature Industrieel Productontwerper

Vacancy Industrial Product 

Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging bij een ontwerpbureau ? Groendijk Design zoekt als aanvulling op ons team een allround industrieel productontwerper!

 

Wie zoeken wij?

Ben jij creatief en sta jij open om je te ontwikkelen in een inspirerende omgeving? Heb je affiniteit met de technische en mobiliteitssector in een Business to Business omgeving? Kun jij je nieuwe collega’s ondersteunen, werk uit handen nemen en bovenal inspireren? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

We zoeken een creatieve allround productontwerper die het ontwerpproces goed beheerst. De nadruk ligt op het beginstadium van het proces en minder op de engineering van producten. Je bent verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van diverse ontwerptaken binnen het ontwerpteam. Belangrijk zijn daarom goede schetskwaliteiten, beheersing van de gebruikelijke Adobe CS programma’s om presentaties te maken en affiniteit/ervaring met 3D CAD tekenen, bij voorkeur Rhinoceros. Een afgeronde ontwerpopleiding op MBO/HBO met werkervaring is een pré, maar zeker geen vereiste.

 

Wat bieden wij?

Bij Groendijk Design krijg jij de mogelijkheid je verder te ontwikkelen en je ontwerpvaardigheden verder uit te diepen in een klein ervaren team. Er ligt een tijdelijk contract voor 32-34 uur met de mogelijkheid op een vast dienstverband voor jou klaar. Je salaris is marktconform, afhankelijk van ervaring, vaardigheden en opleiding.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een breed georiënteerd ontwerpbureau met meer dan 25 jaar ervaring in de product, mobiliteit- en machine industrie. We stellen ons ten doel slimme producten te ontwerpen, die door hun toegevoegde waarde leiden tot een groter markt aandeel en een sterkere positie van onze opdrachtgevers. Bij de door Groendijk Design ontwikkelde producten wordt de technologie toepasbaar gemaakt met nadruk op gebruikersvriendelijkheid. Hierbij weerspiegelt design de visie op vernieuwing. Door een klein team kunnen we flexibiliteit garanderen.

 

Groendijk Design – Create, Upgrade, Accelerate www.groendijkdesign.com

 

Interesse?

Reageer dan per mail via: team@groendijkdesign.com Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ivo Sassen (T: 040-2466100). Om een goede keuze te kunnen maken ontvangen wij graag een motivatiebrief, cv en portfolio.

Vacature Industrieel Productontwerper 

Vacancy Industrial Product Designer 

Are you looking for a fun new challenge at a design agency? Groendijk Design is looking for an all-round industrial product designer to complement our team!

 

Who are we looking for?

Are you creative and are you looking to develop yourself in an inspiring environment? Do you have an affinity with the technical and mobility sector in a Business to Business environment? Can you support your new colleagues? Work whit them and above all inspire? Then we are looking for you!

 

We are looking for a creative all-round product designer who manages the design process well. The emphasis is on the initial stage of the design process and less on the engineering of products. You are responsible for the proper execution of various design tasks within the design team. Important are good sketching skills, control of the usual Adobe CS programs to make presentations and affinity / experience with 3D CAD drawing, preferably Rhinoceros. A completed design training at MBO / HBO with work experience is an advantage, but certainly not a requirement.

 

What do we offer?

At Groendijk Design you get the opportunity to further develop and further explore your design skills in a small experienced team. There is a temporary contract for 32-34 hours with the possibility of a permanent contract waiting for you. Your salary is in line with the market, depending on experience, skills and education.

 

Who are we?

We are a broadly oriented design agency with more than 25 years of experience in the product, mobility and machine industry. We aim to design smart products that, through their added value, lead to a larger market share and a stronger position for our clients. With the products developed by Groendijk Design, technology’s are made applicable made applicable with emphasis on user-friendliness. Here Design reflects our vision on innovation. We can guarantee flexibility through a small team.

 

Groendijk Design – Create, Upgrade, Accelerate www.groendijkdesign.com

 

Interested?

Please respond by email via: team@groendijkdesign.com For more information about the vacancy please contact Ivo Sassen (T: 040-2466100). To be able to make a good choice, we would like to receive a motivation letter, CV and portfolio.

 

 

 

Egelstraat 23
5622 AK Eindhoven
The Netherlands

T: +31 (0) 40 2466100
E: info@groendijkdesign.com

© groendijkdesign 2018