We zoeken een spanningsveld op om de match positief te beslechten voor onze klant, door het volgen van een produktstrategie:

Design proces:

Ordenen, schematiseren, structureren, organiseren, volgens:

 1. positiebepaling
 2. positionerings strategie: welke belevingswereld dient gecreeërd te worden
 3. creatieve (design) strategie
 4. middelenkeuze
 5. uitvoering concept

Werkwijze      Stappenplan: 

Visualisatie van het ontwerpproces in 6 Stappen:

 1. inventarisatie, orientatie, analyse – leidt tot kennis, inzicht, inspiratie
 2. ideeoplossingen aandragen om te traceren, hoe verder gedacht moet worden:
  de grens opzoeken, door out of the box te denken
 3. diverse ideeconcepten – de grens verleggen tot een nieuw inzicht
 4. definitief concept – slim combineren van kennis, innovatie en techniek
 5. uitwerking – focus op detaillering
 6. (begeleiding) engineering

Communicatie in het ontwerpproces  

Na iedere fase (1-6) :

Evaluatie
Overzicht
 Bespreking
Voortgang

 

TEAM                   Together Each Achieves  More    

Een goed team kenmerkt zich door communicatie, middels geregelde evaluaties.

Iedere ontwerpstap kent een evaluatie, deze samenkomsten zijn communicatieve ijkpunten.

Ijkpunten tussen verschillende disciplines leveren controle en synergie op.

 Disciplines

Groendijk Design werkt met de meest gangbare 2D- en 3D files.